Actievoorwaarden Black Friday Giveaway 2021

Voorwaarden

 1. Facebook, Instagram of andere Social Media kanalen zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze actie.
 2. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je jezelf hebt ingeschreven op de inschrijvingspagina van de desbetreffende actie. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen. ( https://mailchi.mp/881fdb46dd86/black-friday-2021 )
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een giveaways of winacties.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie. De inschrijving is mogelijk tot en met woensdag 24 november 2021.
 7. Deelnemers van alle leeftijden hebben toestemming om deel te nemen aan de actie.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. De winnaar wordt op 26 november 2021 bekend gemaakt via onze website en onze Social Media kanalen.
 10. Met de inschrijving op de actie Black Friday giveaway 2021 geeft de inschrijver zijn akkoord om automatisch op de nieuwsbrief van GGA-SHOP te worden ingeschreven.
 11. GGA-SHOP kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van acties worden verkregen, worden gebruikt door GGA-SHOP voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door GGA-SHOP.
 15. GGA-SHOP handelt met deze actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.